Tìm thấy 126 sản phẩm

Danh sách sản phẩm

Cefbuten 200- hộp 10 viên

Gọi để biết giá

AUGBACTAM 1G MEKOPHAR

Gọi để biết giá

AUGBACTAM 625MG MEKOPHAR

Gọi để biết giá

Medoclav Forte 312.5mg/5ml

Gọi để biết giá

Fabazixin 500 (Azitromycin )

Gọi để biết giá

Opeclari 500 ( Clarithromycin )

Gọi để biết giá

Erythromycin 250 VDP

Gọi để biết giá

Azithromycin 250 DHG

Gọi để biết giá

Cefpodoxim 100 - HV ( H 10 gói)

Gọi để biết giá

Cefdinir 125 (H 10 gói)

Gọi để biết giá

Zebacef 125mg/5ml SR

Gọi để biết giá

Amoxicilin 500 ĐT

Gọi để biết giá

Claminat 250 ( H 12 gói )

Gọi để biết giá