Tìm thấy 18 sản phẩm

Danh sách sản phẩm

Bút tiêm NovoRapid 100u/ml

Gọi để biết giá

Melanov-M

Gọi để biết giá

Metformin Stella 500mg

Gọi để biết giá

Janumed 50/1000 ( H 4*7 viên )

Gọi để biết giá

Mixtard 30 - Novo Nordisk

Gọi để biết giá

Komboglyze XR 5mg/1000mg

Gọi để biết giá

Janumet 50/850-hộp 28 viên

Gọi để biết giá

Glucophage 500 ( H 5*10 viên )

Gọi để biết giá

Glucophage 850 ( H 5*20 viên )

Gọi để biết giá

Glucophage 1000 ( H 2*15 viên )

Gọi để biết giá