Transamin 500 ( H 10*10 viên )

Xu hướng chảy máu do tăng tiéu fibrin toàn thân trong những trường hợp sau: -Bệnh bạch cầu. -Thiếu máu bất sản. -Ban xuất huyết. -Chảy máu bắt thường trong hoặc sau phẫu thuật. -Chảy máu bất thường do tăng tiêu fibrin tại chỗ trong những trường hợp sau: -Chảy máu phổi. -Chảy máu cam. -Chảy máu âm đạo. -Chảy máu thận. -Chảy máu bất thường trong hoặc sau phẫu thuật tuyến tiền liệt.

THÀNH PHẦN

Transamin viên nang mỗi viên chứa 500mg acid tranexamic (JP).

Viên nang còn bao gồm các thành phần phụ khác như corn starch, magnesium stearate và medium orange opaque (FD&C Yellow 6).

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG

Chỉ định liều dùng:

Bệnh bạch cầu: Liều cho người lớn đường uống: 750 tới 2000 mg Tranexamic acid/ngày. Chia lam 3 hoặc 4 lần. Cần điều chỉnh liêu theo tuôi và triệu chứng của bệnh nhân.

Thiếu máu bắt sản: Liều dùng cho người lớn đường uống là 750 tới 2000 mg Tranexamic acid/ ngày, chia làm 3 hoặc 4 lần. Cần điều chỉnh liêu theo tuổi và triệu chứng của bệnh nhân.

Ban xuất huyết: Liều dùng cho người lớn đường uống là 750 tới 2000 mg Tranexamic acid/ ngày, chia làm 3 hoặc 4 lần. Cần điều chỉnh liêu theo tuổi và triệu chứng của bệnh nhân.

Chảy máu bất thường trong hoặc sau phẫu thuật: Liều dùng cho người lớn đường uống là 750 tới 2000 mg Tranexamic acid/ ngày, chia làm 3 hoặc 4 lần. Cần điều chỉnh liêu theo tuổi và triệu chứng của bệnh nhân.

Chảy máu phổi: Liều dùng cho người lớn đường uống là 750 tới 2000 mg Tranexamic acid/ ngày, chia làm 3 hoặc 4 lần. Cần điều chỉnh liêu theo tuổi và triệu chứng của bệnh nhân.

Chảy máu cam: Liều dùng cho người lớn đường uống là 750 tới 2000 mg Tranexamic acid/ ngày, chia làm 3 hoặc 4 lần. Cần điều chỉnh liêu theo tuổi và triệu chứng của bệnh nhân.

Chảy máu âm đạo: Liều dùng cho người lớn đường uống là 750 tới 2000 mg Tranexamic acid/ ngày, chia làm 3 hoặc 4 lần. Cần điều chỉnh liêu theo tuổi và triệu chứng của bệnh nhân.

Chảy máu thận: Liều dùng cho người lớn đường uống là 750 tới 2000 mg Tranexamic acid/ ngày, chia làm 3 hoặc 4 lần. Cần điều chỉnh liêu theo tuổi và triệu chứng của bệnh nhân.

Chảy máu bất thường trong hoặc sau khi phẫu thuật tuyền tiền liệt: Liều dùng cho người lớn đường uống là 750 tới 2000 mg Tranexamic acid/ ngày, chia làm 3 hoặc 4 lần. Cần điều chỉnh liêu theo tuổi và triệu chứng của bệnh nhân.

BẢO QUẢN

Bảo quản: Bảo quản dứới 30°C.

Để thuốc ngoài tầm tay trẻ em.

ĐÓNG GÓI

Hộp 10 vỉ x 10 viên.

HẠN DÙNG

36 tháng kể từ ngày sản xuất.

TIÊU CHUẨN

Nhà sản xuất.

NHÀ SẢN XUẤT

Olic (Thailand) Ltd. Thái Lan.

NƯỚC SẢN XUẤT

 Thái Lan.